ती एक तारीख... Kshama Govardhaneshelar द्वारा सामाजिक कहानियां में मराठी पीडीएफ

ती एक तारीख...

Kshama Govardhaneshelar द्वारा मराठी सामाजिक कथा

झिपरू पाटील नेहमीप्रमाणे सकाळची आवराआवर सुरू होती. मी कुठल्याशा कामासाठी ह्यांना विचारलं,"अहो आज किती तारीख आहे?"एक"हे उत्तरले.आम्ही दोघांनी एकमेकांकडे चटका लागल्यासारखं बघितलं.काही क्षण उदास शांतता...एक सुस्कारा टाकून मी माझ्या ड

इतर रसदार पर्याय