हरवल्या प्रेमाच्या कथा ( भाग - 1) Komal Mankar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

हरवल्या प्रेमाच्या कथा ( भाग - 1)

Komal Mankar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

अनामिका,इथे का बसलीस तू अशी एकटीच? आस्मतांच्या सानिध्यात निरभ्र काळसर ढग कुणाचा आवाज नव्हता की कुणी असण्याचा शुकशुकाट नव्हता असा तो समुद्रालगतचा किणारा होता..पाठमोरी आकृती मागे करत आवाजाचा दिशेने अनामिका वळली... अं , तू इकडे छान वाटतं मला .बघं ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय