क्रिष्णा आणि झपाटलेल रिसॉर्ट भाग-८ शेवटचा Hasim Nagaral द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

क्रिष्णा आणि झपाटलेल रिसॉर्ट भाग-८ शेवटचा

Hasim Nagaral द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

सर्वत्र अंधार पसरत चालला होता...काय घडतय.....??? का घडतय..???काहीच कळत नव्हतं......कदम खिडकीतून बाहेर बघत सिगरेट ओढत होते.....सुबोध अजून एकाच जागी बसून होता....प्रतापराव इकडून तिकडे चकरा मारत होते.......क्रिष्णा बॅग मध्ये काही शोधत होता......आणि अचानक बोलला....,”सापडलं....” तिघेजण दचकून त्याचा कडे पाहू लागले......क्रिष्णा ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय