पाठलाग – (भाग-१२) Aniket Samudra द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

पाठलाग – (भाग-१२)

Aniket Samudra मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

“काय??? थॉमसचा खुन???.. मी कश्याला करु थॉमसचा खुन??”, दिपक पुन्हा ओरडत म्हणाला.. स्टेफनीने त्याच्या तोंडावर हात ठेवला.. “हळु बोल म्हणलेले कळत नाहीये का तुला?..” स्टेफनीने इकडे तिकडे पाहीले. बाहेर अजुन सामसुमच होती. “चल माझ्या बरोबर..”, दिपकचा हात ओढत ती ...अजून वाचा