फुल्यांची सावित्रीबाई Nagesh S Shewalkar द्वारा पत्रिका में मराठी पीडीएफ

फुल्यांची सावित्रीबाई

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी नियतकालिक

'सर्व मानव ही एका ईश्वराची लेकरे आहेत हे जोपर्यंत आपणास कळत नाही तोपर्यंत ईश्वराचे खरे स्वरूप आपणास कळणार नाही. आपण सारे मानव भाऊ भाऊ आहोत असे वाटणे हे ईश्वर ओळखण्याच्या मार्गातील महत्त्वाचे चिन्ह आहे आणि ते सत्य आहे. पण ...अजून वाचा