पाठलाग (भाग – १९) Aniket Samudra द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

पाठलाग (भाग – १९)

Aniket Samudra Verified icon द्वारा मराठी कादंबरी भाग

बंगल्याच्याच आवारातील एक १५ x २० ची खोली दिपकला रहायला मिळाली होती. आठवड्याभरामध्येच दिपक ‘माया मॅडम’च्या स्केड्युलशी समरस होऊन गेला. सकाळी ५.३० ते ६.३० ह्या वेळात बंगल्याच्याच क्लबहाऊसमध्ये मेडीटेशन चालु असायचे त्या वेळेत दिपक आंघोळ करुन तयार व्हायचा. ६.४५ ...अजून वाचा