फार्महाउस - भाग ८ Shubham S Rokade द्वारा भयपट गोष्टी में मराठी पीडीएफ

फार्महाउस - भाग ८

Shubham S Rokade द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

तिच्या मधुर आवाजात ऐकत असताना त्याच्या समोर सारे शब्द दृश्यात रूपांतरित होत होते . शैला बोलत होती - " आता तू म्हणशील कि मला हे सारं कसं कळलं वगैरे ....? तर ऐक , मीही एक प्रतिनिधीच आहे . ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय