फार्महाउस - भाग १० Shubham S Rokade द्वारा भयपट गोष्टी में मराठी पीडीएफ

फार्महाउस - भाग १०

Shubham S Rokade द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

गण्याने जलद हालचाल केली . त्याने खिशात हात घातला . त्याच्या खिशात ते सूत होतं . त्याला कोणी दिलं , कोणी ठेवलं हे काही आठवत नव्हतं . फक्त होतं . त्याने एक टोक शैलाकडे फेकलं , दुसरं स्वतःच्या हातात ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय