काय होतास तू !... काय झालास तू...!!.. सार्जंट तांदळे....!!!... Shashikant Oak द्वारा प्रेरणादायी कथा मराठी में पीडीएफ

काय होतास तू !... काय झालास तू...!!.. सार्जंट तांदळे....!!!...

Shashikant Oak मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रेरणादायी कथा

काय होतास तू !... काय झालास तू...!!.. सार्जंट तांदळे....!!!... सन १९९३. हवाईदलाच्या तांबरम पोस्टींगवर नुकताच पोहोचलो होतो. तेथील स्टेशनच्या गणेश चतुर्थीच्या आरतीला एयरमन लोकांनी एका हॉलमधे मला बोलावले होते. म्हणून मी कुटुंबासह तेथे पाचारण झालो होतो. मी आल्याचे पाहून ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय