संस्कार - रामाने लक्ष्मणाची घेतलेली परीक्षा Sudhakar Katekar द्वारा आध्यात्मिक कथा में मराठी पीडीएफ

संस्कार - रामाने लक्ष्मणाची घेतलेली परीक्षा

Sudhakar Katekar Verified icon द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

"मन" " रामाने लक्ष्मणाची घेतलेली परीक्षा" प्रभू रामचंद्र वनवासातात असताना,काष्ठ गोळा करण्यासाठी अरण्यात दूर गेले त्यावेळीसीतामाई व लक्ष्मण दोघेही परणकुटीत असतात.सीतामाई अनवाणी चालून थकलेली होती"दगड हीच उशी,त्या मुळे श्रम परिहार होईना म्हणून तीलक्ष्मण भाऊजींना म्हणते,मला ...अजून वाचा