परमेश्वराचे अस्तित्व - ५ Sudhakar Katekar द्वारा आध्यात्मिक कथा में मराठी पीडीएफ

परमेश्वराचे अस्तित्व - ५

Sudhakar Katekar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

"चिंतन" " आपुली तहान भूक नेणे । तान्हाया निके ते माऊलीस करणे । तैसे अनुसरलेते मज प्रणे । तयाचे सर्व मी करिन । ( श्री ज्ञानेश्वरी) अर्थ :-आपली तहान भूक न जाणता,आपल्या तान्ह्या लेकरास जे सुखकारक तेच ...अजून वाचा