बकुळीची फुलं ( भाग - 10 ) Komal Mankar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

बकुळीची फुलं ( भाग - 10 )

Komal Mankar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

" सॉरी ..... तुला दुखवण्याचा उद्देश नव्हता माझा .... "" तुझ्या बोलण्याने दुःखी कधीच नाही होत ग मी .... एक सांगू .... "" हा सांग की , सांगायला काय परवानगी घेतो आहे ... "" आयुष्य म्हणजे खडतर प्रवास का ...अजून वाचा