प्यार मे.. कधी कधी (भाग-१) Aniket Samudra द्वारा प्रेम कथाएँ में मराठी पीडीएफ

प्यार मे.. कधी कधी (भाग-१)

Aniket Samudra मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रेम कथा

“वेडी आहेस का तु?”, मी जवळ जवळ नेहावर ओरडतच म्हणालो.. “काय लावलं आहेस सकाळपासुन चल ना.. चल ना? जाऊ का मी घरी?”“प्लिज जानू.. चल ना रेssss”, नेहा लाडीक हेल काढत म्हणाली. “नाssssssही.. मी येणार नाही.. आणि प्लिज ते जानू ...अजून वाचा