कोंढाजी फर्जंद - भाग १ MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

कोंढाजी फर्जंद - भाग १

MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी लघुकथा

कोंढाजी फर्जंद सिद्दी खैरत खानने किल्ले जंजिराच्या अभेद्य तटावरून...किनाऱ्यावर अगदी तुच्छपणे नजर टाकली..मोठ्या डौलाने फडकणारा भगवा त्याच्या नजरेला पडत होता आणि आसपास जंजिऱ्यावर चढाईसाठी तयार असणारे मावळे...समोरच्या धावपळीवरून त्याला स्पष्ट जाणवत होते..कोणीतरी मोठा मराठा ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय