जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-८ Hemangi Sawant द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-८

Hemangi Sawant द्वारा मराठी कादंबरी भाग

सगळे आईस्क्रीम संपवून परत हॉलमध्ये येऊन बसलो.. "आजोबा गोळ्या घेतल्या का तुम्ही....?" मी त्यांना गोळ्यांची आठवन करून देताच ते रूममधे गेले. मी आणि निशांतने सर्वांसाठी हॉलमध्येच बसण्यासाठी छान अशी अरेंजमेंट केली. मग आम्ही सगळे त्यावर बसलो... बाबांनी मला सगळ्यांसाठी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय