ना कळले कधी Season 2 - Part 24 Neha Dhole द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

ना कळले कधी Season 2 - Part 24

Neha Dhole द्वारा मराठी कादंबरी भाग

तिने सिद्धांत कडे पाहिलं, तिला वाटलं त्याची परवानगी घ्यावी. सिद्धांत ला कळलं ते तो म्हणाला, 'माझ्या कडे बघूच नको ह!' 'आपले decisions आपण घ्यायचे'.'आणि मला पण पटत की कुठलीच गोष्ट try केल्याशिवाय चांगली वाईट ठरवू नये'. 'मग हे तुला ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय