अंशाबाई आज्जी! suresh kulkarni द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

अंशाबाई आज्जी!

suresh kulkarni द्वारा मराठी लघुकथा

लातूरला बस स्टॅन्ड मागे पोचम्मा गल्ली आहे. अनुसूयाबाई तेथे राहायची. अख्खी पोचम्मा गल्ली तिला 'अंशाबाई आज्जी ' म्हणायची. वय साधारण पासष्टी -सत्तरीच्या मध्ये कोठेतरी. 'आज्जी ' कसली ती पोचम्मागल्लीची 'बाप ' होती ! चांगली उंच, धिप्पाड, मजबूत देहयष्टी! अण्णा, ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय