अपूर्ण... - भाग २ Harshad Molishree द्वारा भयपट गोष्टी में मराठी पीडीएफ

अपूर्ण... - भाग २

Harshad Molishree द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

जसा तसा हरी बिल्डिंग जवळ पोचला... हरी चे हाथ पाय अजून थरथरत होते, हरी घरा जवळ पोचला आणि जोरजोराने बेल वाजवू लागला... आई ने दार उघडला..… "हरी काय झालं, घाबरलास की काय स्वाश घे आधी थांब मी बाबांना उठवते".... ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय