'स्वयपाकीण कोठे मिळेल?'---वेताळ कथा suresh kulkarni द्वारा लघुकथा में मराठी पीडीएफ

'स्वयपाकीण कोठे मिळेल?'---वेताळ कथा

suresh kulkarni द्वारा मराठी लघुकथा

नाना झिपऱ्या हेकटच. त्याने पुन्हा खांद्यावर प्रेत घेतले. आणि तो स्मशानाची वाट चालू लागला. चार सहा पावले नसतील टाकून तोच नानाच्या नाकाला उंची डिओचा वास आला. लोगोलाग वेताळाने प्रेतात प्रवेश करून समभाषण चालू केले."बँकेच्या कर्जांवरी व्याजा प्रमाणे, तुझा हेकटपणा ...अजून वाचा