मास्टरमाईंड (भाग-३) Aniket Samudra द्वारा जासूसी कहानी में मराठी पीडीएफ

मास्टरमाईंड (भाग-३)

Aniket Samudra Verified icon द्वारा मराठी गुप्तचर कथा

“अरे ए पश्या .. अरं इकडं य जरा”, भाऊसाहेब पेपरमधील बातमी वाचत असतानाच म्हणाले. भाऊसाहेब ‘तरवडे’ गावचे पाटील आणि श्रीमंत प्रस्थ. बोलण्यात गावंढळ बाज असला तरीही गडी मोठा हुश्शार होता. चालण्यात, वागण्यात एक तडफदारपणा होता. गावातील लोक त्यांना बिचकुन ...अजून वाचा