अपूर्ण बदला ( भाग १६) Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

अपूर्ण बदला ( भाग १६)

Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

गाडीच्या बाहेर पाऊल टाकताच एक छोटीशी गार वाऱ्याची झुळूक त्या महिलेच्या मानेवरून गेली. तिला मनात धस्स झाले ती गांगरून इकडे तिकडे पाहू लागली. नकळत तिच्या डोळ्यातू असावे गळू लागली. तिचा त्रास त्यालाही समजत होता पण त्याचीही तीच अवस्था होती. ...अजून वाचा