प्रितिलता - एक परिसस्पर्श - 2 Subhash Mandale द्वारा बाल कथा मराठी में पीडीएफ

प्रितिलता - एक परिसस्पर्श - 2

Subhash Mandale मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी बाल कथा

भाग-I पासून पुढे..."चल, तिला येवढं काय झालंय माझ्या पोराला येवढं मारोस्तवर", असे म्हणून रागात तावा- तावानं शामची आई शंकरच्या घरी आईजवळ आली आणि म्हणाली,"चल गं कमळे ,त्या मास्तरणीचं एवढं काय बिनसलंय बघू चल."शामची आई शंकरच्या आईला जशीच्या तशी घेऊन ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय