जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-४० Hemangi Sawant द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-४०

Hemangi Sawant Verified icon द्वारा मराठी कादंबरी भाग

डोळे उघडले तर समोर सगळे काळजीमध्ये बसले होते. शेजारी आई होती. बाबा आणि आजोबा काहीतरी बोलत होते.. मी डोळे उघडले तेव्हा मी बेडवर होते..."आई.., मी इथे कशी आली ग.??" माझ्या वाक्यावर सगळ्यांनी माझ्याकडे पाहिलं... "बाळा तु मघाशी चक्कर येऊन ...अजून वाचा