पलीकडलं जगणं Lekhanwala द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

पलीकडलं जगणं

Lekhanwala द्वारा मराठी लघुकथा

झोपडपटटीच्या त्या शेवटच्या कोप-यातल्या गल्लीतील चाळीत माझ्या घराला लागून सातवी खोली… सुमार आणि मोडकळीस आलेलं ते घर, सताड उघडा दरवाजा, एक झाप बंद असलेल्या खिडकीपाशी एकटक समोरच्या रहदारीच्या रस्त्याकडे त्या अशाच आशाळभूत नजरेने एकटयाच वाट पाहत बसायच्या. मी हल्लीच ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय