निघाले सासुरा - 11 Nagesh S Shewalkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

निघाले सासुरा - 11

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

११) निघाले सासुरा! एकेक दिवस मागे पडत होता. लग्नाचा दिवस जवळ येत होता. तसतशी लगीनघाई वाढत होती. त्यादिवशी जेवणे झाली आणि सारे जण दिवाणखान्यात बसले असताना बाई म्हणाली, अहो, आपण एक गोष्ट कशी विसरलो हो? कोणती? ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय