जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-४८ Hemangi Sawant द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-४८

Hemangi Sawant Verified icon द्वारा मराठी कादंबरी भाग

सुगंधित उठण लावुन मी बाहेर आले.. ते मानेवर विखुळलेले माझे केस... मी चेहऱ्याला क्रीम लावून घेतली...आईने साडीवर जाईल असा तिचा ब्लाऊज काढून तो माझ्या मापाचा करून ठेवला होता."आई....!! लवकर ये मला साडी नेसवून दे." मी तर रूमधूनच ओरडले. तशी ...अजून वाचा