जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-५८ Hemangi Sawant द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-५८

Hemangi Sawant द्वारा मराठी कादंबरी भाग

निशांतच्या अचानक बोलल्याने आम्हचे हसरे चेहरे अगदी गंभीर झाले. बाबांनी ते पत्र आणायला लावले. मी तर नाखुशीने ते पत्र घेऊन आले..बाबांनी ते पत्र हातात घेतलं. आणि वाचायला सुरुवात केली...प्रिय जानु...,"कशी आहेस. छानच असशील म्हणा.. मी बघतो ना तुला रोज.. ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय