तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ६ Vrushali द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ६

Vrushali द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

तरीही काहीजण परमेश्वर भक्तीची कास धरून लढा द्यायला उभे होते. मात्र करालच्या अमानुष महाभयंकर अत्याचारांसमोर कोणाचाच टिकाव लागला नाही. हे सगळं होत असताना एक व्यक्ती अखंड तपश्र्चर्येत लीन होती ती म्हणजे विश्वनाथशास्त्री. त्या भयंकर कोलाहलात स्वतःच्या मनाची शांती ढळू ...अजून वाचा