अंधारछाया - 1 Shashikant Oak द्वारा आध्यात्मिक कथा में मराठी पीडीएफ

अंधारछाया - 1

Shashikant Oak मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

अंधारछाया एक मंगला खर तर सगळं आठवलं की अंगावर शहारे येतात. आणि मन सुन्न होऊन जातं! आता चांगले सहा महिने झाले त्या सगळ्याला, तरीही झोप चाळवतेच! आज ते पत्र येऊन पडले आणि जीव भांड्यात पडला. बेबीचं लग्न आहे म्हणे. ...अजून वाचा