घुंगरू वनिता द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

घुंगरू

वनिता द्वारा मराठी कादंबरी भाग

#@ घुंगरू@#सौ.वनिता स. भोगीलबापू घाम पुसत वाड्यात शिरले तस रत्नमाला धावत दारात आली ,तेवढ्यात माई म्हणाली आग रत्ना किती तो पायाचा आवाज.....पोरीच्या जातीला शोभत का?कस नाजूक सारख चालव...माईच्या बोलण्यानं रत्नमालाच तोंड पडल...तस बापू माईला हसून म्हणाले ,अग माई माझी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय