सवत... - ५ Harshad Molishree द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

सवत... - ५

Harshad Molishree द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

संध्या हरी आणि ईशा च्या आस पासच होती, जेव्हा हरी ने दोरा गाडीच्या बाहेर फेकलं तेव्हापासून संध्या हरी आणि ईशा च्या जवळच होती, पण त्या दिवस नंतर संध्या कधी हरी ला दिसली नाही..... हरीचे घरचे व ईशा चे घरचे ...अजून वाचा