सवत... - ६ Harshad Molishree द्वारा भयपट गोष्टी में मराठी पीडीएफ

सवत... - ६

Harshad Molishree द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

हरी खूप घाबरला होता.... ईशा झोपली पण हरी ला झोप लागत नव्हती, संध्या ईशाच्या शरीरात आहे ह्याची भनक पण नव्हती हरीला.... हरी बेडच्या समोर बसला होता आणि एकटक ईशा ला बघत होता.... हरी च्या डोक्यात सध्या एकच विचार होता ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय