किती सांगायचंय ....मला ... Dhanashree yashwant pisal द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

किती सांगायचंय ....मला ...

Dhanashree yashwant pisal द्वारा मराठी कादंबरी भाग

नूतन आणि नीरज एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडाले होते . दोघांचे एकमेकावर खूप प्रेम होते . गेली चार वर्ष ते दोघे एकमेकाना ओळखत होते . ओळखीचे रूपांतर प्रेमात जाहाले . नीरज गेली , तीन वर्ष ' ' सेक्स ' ' ...अजून वाचा