स्वप्नाचा पाठलाग!--- भाग १ suresh kulkarni द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

स्वप्नाचा पाठलाग!--- भाग १

suresh kulkarni द्वारा मराठी कादंबरी भाग

निनाद त्याच्या पलंगावर गाढ झोपलेला होता. समोरच्या भिंतीवरचे घड्याळ रात्रीचे दोन वाजल्याचे दाखवत होते. कुठूनस एक वटवाघुळीच पिल्लू, त्या बेडरूम मध्ये घुसलं होत आणि खोलीभर भिरभिरत होत. चारदोनदा भिंतीवर धडकून ते शेवटी झिरो बल्बवर विसावले. बहुदा बेडरूमची खिडकी उघडी ...अजून वाचा