घुंगरू - 6 वनिता द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

घुंगरू - 6

वनिता द्वारा मराठी कादंबरी भाग

#@घुंगरू@#भाग 6सौ वनिता स. भोगील......मालतीला पाय उचलत नव्हता,,कशीबशी आतल्या खोलीत माईंनी नेली,... बाहेरच्या दारात जाऊन माईंनी शेजारच्या मुलाला हाक दिली, मुलाला बोलावून सांगितले बापू गावाच्या चौकात आसल लागलीच बुलीव त्याला सांग लय ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय