एक प्रवास असाही Shabdpremi म श्री द्वारा लघुकथा में मराठी पीडीएफ

एक प्रवास असाही

Shabdpremi म श्री द्वारा मराठी लघुकथा

हसेल माझ्यावर जर मी माझा प्रवास कुणाला सांगितला तर, काही नाही झाडापासून ते जमीनीपर्यंतचा प्रवास माझा.. किती असावं ते अंतर तरी... कधी वय झालं म्हणून, हळुवारपणे हवेच्या तालावर नाचत जमिनीवर येऊन पडायचं, कुणाचा पाय पडत ...अजून वाचा