तो आणि ती'ची गोष्ट.. - 2 Girish Pralahad Langade द्वारा लघुकथा में मराठी पीडीएफ

तो आणि ती'ची गोष्ट.. - 2

Girish Pralahad Langade द्वारा मराठी लघुकथा

‘तो आणि ती' ची गोष्ट... Part 2 ऊन पावसाच्या पाठमशवणीच्या खेळाचे ते दिवस होते, धुक्यात हरवलेल्या वाटा आणण गिश दहरवा कॅम्पस.. शाळा ते हॉटेल असा पाचच ममतनटांचा रस्ता होता, पण शाळा सुटल्यावर मात्र पोळा सुटल्यासारखा भास व्हायचा. सामान्य ...अजून वाचा