मंतरलेली काळरात्र (भाग-१) Avinash Lashkare द्वारा थरारक में मराठी पीडीएफ

मंतरलेली काळरात्र (भाग-१)

Avinash Lashkare द्वारा मराठी थरारक

मंतरलेली काळरात्र भाग-१.अचानक लाईट गेली....! सगळीकडे अंधार पसरला कोणालाच कोणी दिसत नव्हते इतका भयाण अंधार जणू डोळण्यांची दृष्टी नाहीशी व्हावी..काही क्षणासाठी इतका अंधार आम्ही घरातील सर्व जण जेवत होतो आई, मी माझा मोठा भाऊ(दादा) आणि आमची आजी..माझे वडील मिलिटरी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय