लावण्यवती Shivani Anil Patil द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

लावण्यवती

Shivani Anil Patil द्वारा मराठी महिला विशेष

किंकाळ्या-आरोळ्या , आरडाओरडा रोजचंच झालंय हिचं, धड स्वत:ही जगत नाही आणि दुसर्यांना ही जगू देत नाही. काय पोरगी पदरात पाडले देवानं , वाटतं होतं पोरगी हुशार आहे, दिसायला सुंदर आहे. कोणतही स्थळ लगेच पसंत करेल. पण नाही..! बाईसाहेबांना शिकायचंय ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय