शेतकरी माझा भोळा - 13 Nagesh S Shewalkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

शेतकरी माझा भोळा - 13

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१३) शेतकरी माझा भोळा! पांदीहून आल्या आल्या यस्वदा गणपतला म्हण्ली, "अव्हो,सम्दे लोक कपासीच्या थैयल्या आणाय चाललेत. तुमी बी जाता का? न्हाई तं ऐक करा...""कसं करु सांग. आता तू सांगावं आन् म्या आयकावं...""बर! बरं!। लै आले ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय