प्रपोज - ९ Sanjay Kamble द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

प्रपोज - ९

Sanjay Kamble द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

" काही नाही होणार. उगाच कशाला घाबरतेस..?" मावशीच्या आवाजात थोडा राग होता जशा त्या खेकसत होत्या.. प्रियान खिडकीची कडी सट्ट कन खाली खेचली आणी कुईईई आवाज करत ती खिडकी उघडली.. आणी मी समजुन गेलो की पलीकडे रूम नाही तर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय