शेतकरी माझा भोळा - 15 Nagesh S Shewalkar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

शेतकरी माझा भोळा - 15

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१५) शेतकरी माझा भोळा! दोन-च्यार रोजात गणपतचा कापुस येचून झाला. घर सम्द कपाशीन भरलं. पाचव्या रोजी फाटेचे धा वाजत व्हते. यस्वदा म्हण्ली, "आव्हो, कपासीची सरकारी खरेदी आजूक सुरु झाली का न्हाई?""व्हईल, दोन च्यार दिसात.""काय सांगावं ...अजून वाचा