कोणी बोलावले त्याला ? ( भाग 6 ) निलेश गोगरकर द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

कोणी बोलावले त्याला ? ( भाग 6 )

निलेश गोगरकर मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

मागील भागावरून पुढे.....दुसऱ्या दिवशी किशोर मुंबईला जायला निघाला.जाण्या आधी तो काही वेळ आजी बरोबर बोलत बसला होता." बाबू ! सगळ्यांना एकदा घेऊन ये इकडे... खूप वर्ष झाली कोणी इकडे फिरकले नाही. "" आजी ! मी माझा पूर्ण प्रयत्न करीन. ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय