दोन टोक. भाग १७ Kanchan द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

दोन टोक. भाग १७

Kanchan द्वारा मराठी कादंबरी भाग

भाग १७विशाखा कॅब बुक करतच होती की मागुन आवाज आला," अरे रडकु तु इकडे "मागे वळुन बघितल तर समोर आकाश." तु काय माझा पाठलाग करत असतोस का रे ?? नेहमी कसा समोर येऊन टपकतोस ?? "" एक बाई मी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय