दोन टोकं. भाग १९ Kanchan द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

दोन टोकं. भाग १९

Kanchan द्वारा मराठी कादंबरी भाग

भाग १९पंडितने तो मुलगा काय बघतोय हे बघायला आत वाकुन पाहिल तर विशाखा टेबलवर हात ठेवून, त्यावर डोकं ठेवून गाढ साखरझोपेत घोरत होती. तीला तसं बघुन पंडितने तर डोक्यावरचं हात मारून घेतला ?. जवळ जाऊन तीला उठवलं," मॅम........ मॅम...... ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय