मायाजाल - ९ Amita a. Salvi द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

मायाजाल - ९

Amita a. Salvi द्वारा मराठी कादंबरी भाग

मायाजाल- ९ इंद्रजीतला गुंडांनी असा काही मार दिला होता की, त्याच्या शरीरावर गंभीर स्वरूपाच्या जखमा दिसत नव्हत्या; पण मुका मार लागल्यामुळे वेदना खूप होत होत्या. अंग आणि चेहरा काळा - निळा पडला होता. उठून उभं रहाण्याची ताकत ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय