खविस Kashinath Malhari Tambe द्वारा मानवी विज्ञान मराठी में पीडीएफ

खविस

Kashinath Malhari Tambe द्वारा मराठी मानवी विज्ञान

दिवाळीचा महिना. वाडा मावळात म्हणजे जाग्याला पोचलेला. कुळा नुसार गावच्या वाटण्या पडलेल्या, म्हंजी जागा. जसं, लव्ही मेरावने, वाजे घर पिप्री तोंड वरती कर. पिप्री गावच्या घराची तोंडं सुर्याच्या मावळत्या दिशेला होती म्हणून आम्हाला आमचे आजी आजोबा म्हणायला लावायचे, 'लव्ही ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय