समर्पण - १० अनु... द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

समर्पण - १०

अनु... मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

समर्पण-१० एक तुम्हारे ना होने से, सारा जहाँ विराणा हो गया। तुम आँखो से ओझल क्या हुए मेरा उजाला भी अंधेरा बन गया। विक्रमला न बघुन मी खूप घाबरली. मला कळत नव्हतं काय करू. आणि तेवढ्यात मला विक्रमचा आवाज ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय