कादंबरी- जिवलगा ...भाग - ३८ वा Arun V Deshpande द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

कादंबरी- जिवलगा ...भाग - ३८ वा

Arun V Deshpande द्वारा मराठी कादंबरी भाग

कादंबरी – जिवलगा भाग -३८ वा ------------------------------------------------------------------------------ निराशेने हेमूच्या मनाला वेढून टाकलेले असतांना ..मामाचा आलेला फोन .आणि आज संध्याकाळी मुकामाला येतो आहे..या बातमीने हेमूच्या मनाला मोठा धीर आल्या सारखे वाटू लागले . “बुडत्याला जसा काडीचा आधार पुरेसा असतो असे ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय