एका विधवेन स्वप्नांना हरवलं!!! राहुल पिसाळ (रांच) द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

एका विधवेन स्वप्नांना हरवलं!!!

राहुल पिसाळ (रांच) द्वारा मराठी महिला विशेष

*एकाविधवेने स्वप्नांना हरवलं!!!* खरंच तिने स्वप्न हरवलेलं आहे.ती कोणाची तरी होणार होती...! तुम्ही दचकला ना!अहो ही गोष्ट आहे . आमच्या सुंदरीची तशी ती नावाप्रमाणे सुंदर ही नव्हती पण,विचाराने मात्र सर्वांना लाजवणारी अशी होती. सर्वांन प्रमाणे ती सुद्धा आपलं ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय